picture

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA

Program lokální a globální ekonomika BC.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi Lokální a globální ekonomika uplatnit

 • Starosta, Místostarosta
 • Vedoucí investičního odboru
 • Bankéř, Ekonom, Podnikatel
 • Konzultant komunitních projektů
 • Administrátor projektů EU

CO NABÍZÍ STUDIUM PROGRAMU LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA?

Studijní program Lokální a globální ekonomika seznamuje studenty s vývojem ve světové ekonomice s důrazem na proces globalizace. Tento proces v sobě ale zahrnuje mnohá rizika, které zvýraznila pandemie koronaviru. Využívání globálního sdílení a decentralizovaných technologií vytváří prostor pro rozvoj lokální ekonomiky. Studenti se seznámí s možnostmi, které lokální ukotvení nabízí – ať již v oblastech lokální ekonomiky, ale také participace občanů a komunitních aktivit. Nedílnou součástí programu je důraz na moderní technologie, od 3D tisku po blockchain, fab labs, možnosti digitalizace a další.

Studijní program je vzhledem k pandemii a s ní souvisejících ekonomických problém o to aktuálnější, neboť přímo reflektuje klíčové otázky budoucnosti: Obnovu a modernizaci ekonomiky a společnosti. Tento studijní program vyjadřuje naši společnou odpovědnost vůči naší vlasti a ukazuje cestu, jak ji realizovat.

Profilové předměty

pictogram

Geografie světového hospodářství

Naučíš se pochopit význam mezinárodní dělby práce a její hierarchie. Uvidíš, jak různě strukturované jsou země a co z toho vyplývá. Slepá mapa už nebude strašák a po skončení kurzu hravě nakreslíš hlavní ropovody.

pictogram

Lokální ekonomika I a II

V těchto předmětech se seznámíš s tím, co je lokální ekonomika a jak se počítá lokální mutliplikátor. Také se dozvíš o odolnosti lokální ekonomiky a o lokálních ekonomických cyklech. Pochopíš, jaký může být potenciál lokality a co to může znamenat pro Tvůj budoucí podnikatelský projekt.

pictogram

Globalizace

V tomto předmětu se seznámíš se vznikem globalizace a s nárůstem moci nadnárodních firem. Pochopíš také důvody, proč koronavir ukázal slabá místa globalizace a proč tolik vlád hovoří o odolnosti ekonomik a také o důležitosti kontroly nad strategickými výrobami, třeba u zdravotnického materiálu.

pictogram

Decentralizované technologie a digitální trendy

V těchto předmětech se podrobně podíváme na technologie, které umožňují lokální výrobu, založenou na sdílení manuálů a návodů, ale třeba taky účast občanů na dění v jejich lokalitě a práci na společných komunitních projektech. Kromě zmíněné technologie 3D se naučíš víc o kryptoměnách, průmyslu 4.0, možnostech digitalizace, Big Data, creative commons nebo Agora voting. Že ti to zatím nic neříká? Neboj se, bude!

pictogram

Participativní techniky

Jak zapojit lidi do rozhodovacích procesů a jak zefektivnit řízení na úrovní obcí, firem nebo spolků, aby se všichni nerozhádali? K tomu slouží tento předmět. Naučíš se něco o deliberaci, ale i o tom, že konflikt je pozitivní prvek rozvoje. Taky si vyzkoušíš přípravy projektu a participativní evaluaci.

Jaký titul získám ?

pictogram

Rozšiř své obzory a vědomosti v moderní oblasti Lokalizace a globalizace. Studuj program, který je IN!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Absolvent studijního programu bude schopen využívat potenciálu lokality tak, aby se mohl věnovat samostatné podnikatelské činnosti v této oblasti. K dalším možnostem patří střední úroveň managementu a to především tam, kde se jedná o lokální podnik. Absolvent se uplatní i jako konzultant v oblasti participativního řízení, u družstev, komunitních projektů či místních akčních skupin.

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Lokální a globální ekonomiku můžeš studovat v centru Prahy na Panevropské univerzitě, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2024) si můžeš podat od 1.12.2023 – 30.9.2024.
 • Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště, nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy

Lokální a globální ekonomika Bc.

Délka studia: standardně 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 56 000,- / rok nebo 30 800,- / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

PROČ Lokální a globální ekonomika?

 • Jedná se o zcela unikátní program, který jinde nenajdeš.
 • Ukáže ti možnosti rozvoje tvé lokality, abys mohl rozjet svůj vlastní podnikatelský projekt!
 • Seznámí tě s nejmodernějším vývojem technologií.
 • Budeš moci pomoci rozvoji místa, na kterém ti záleží.<
 • Budeš se moci zapojit do obnovy a modernizace naší vlasti v těžké době po koronavirové pandemii.

Co nás odlišuje od ostatních škol, které nabízejí podobné programy?

 • VE VŠEM – žádný podobný program neexistuje.
 • PROPOJUJEME ekonomiku, technologie a občanskou aktivitu.
 • SEZNÁMÍŠ SE ZAHRANIČNÍMI ÚSPĚŠNÝMI PROJEKTY v lokální ekonomice a participaci a také s českými průkopníky v této oblasti
 • Nabídneme ti MOŽNOST POKRAČOVÁNÍ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU v oblasti Digitální ekonomiky, která navazuje na tento program.

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme